Енергоуадит
Пожежний захист і безпека. Вогнезахист. Монтаж пожежної сигналізації. Плани евакуації.
      
3kb@ukr.net
РУС / УКР

Енергоуадит

Енергетичне обстеження (енергоаудит)

Енергетичне обстеження - збір і обробка інформації про використання енергетичних ресурсів в цілях отримання достовірної інформації про об'єм використовуваних енергетичних ресурсів, про показники енергетичної ефективності, виявлення можливостей енергозбереження і підвищення енергетичної ефективності з відображенням отриманих результатів в енергетичному паспорті.

Энергоаудит

  Цілі енергетичного обстеження

Основними цілями енергетичного обстеження є:

1) отримання об'єктивних даних про об'єм використовуваних енергетичних ресурсів;

2) визначення показників енергетичної ефективності;

3) визначення потенціалу енергозбереження і підвищення енергетичної ефективності;

4) розробка переліку типових, загальнодоступних заходів по енергозбереженню і підвищенню енергетичної ефективності і проведення їх вартісної оцінки.

По угоді між особою, що замовила проведення енергетичного обстеження, і особою, що проводить енергетичне обстеження, може передбачатися розробка за результатами енергетичного обстеження звіту, що містить перелік заходів по енергозбереженню і підвищенню енергетичної ефективності, відмінних від типових загальнодоступних заходів по енергозбереженню і підвищенню енергетичної ефективності.
 

 Енергетичне обстеження і реалізована на його основі програма підвищення енергетичної ефективності об'єкту забезпечує:

підвищення надійності енергопостачання;

підвищення надійності і безпеки енергоустановок;

підвищення ефективності енерговикористання;

оптимізація енергетичних витрат з організаційно-економічних причин.

 

Проведення енергетичних обстежень

При проведенні енергетичного обстеження (енергоаудиті) проводиться аналіз стану систем електропостачання, теплопостачання, водозабезпечення технічного парку і ін. підприємства (об'єкту), оцінка стану систем і засобів (приладів) обліку енергоносіїв і їх відповідність встановленим вимогам, виявлення необгрунтованих втрат, оцінка стану системи нормування енергоспоживання і використання енергоносіїв, перевірка енергетичних балансів підприємства (об'єкту) розрахунок питомих енерговитрат на продукцію (чи види робіт), що випускається оцінка доцільності основних енергозбережних заходів що реалізовуються підприємством, формування Енергетичного паспорта підприємства.

 

Енергетичний паспорт – це зведення стислої інформації, що відображає достовірний об'єм споживання енергетичних ресурсів, показники ефективності їх використання і можливості їх підвищення. Сфера застосування : будівлі, будови спорудження виробничого або невиробничого призначення енергетичне устаткування, технологічні процеси і ін. Це офіційний документ, вимоги до якого встановлюються уповноваженим державним органом виконавчої влади. Там же знову складені енергетичні паспорти проходять певну процедуру обліку.

 

Види енергоаудиту

 

 1) Експрес-аудит підприємств

Проводиться за скороченою програмою,  визначення потенціалу енергозбереження енергоємних і ресурсоспоживчих об'єктів, технологічних процесів устаткування, видів продукції і рекомендацій по енергозбереженню. Підходить для фізичних осіб і організацій будь-якого рівня.

 - Ознайомлення з об'єктом обстеження : збір загальної документальної інформації по річному споживанню і розподілу енергоресурсів устаткування, його технологічним характеристикам, тривалості і режимам експлуатації, технічному стану.

- Ознайомлення із станом систем постачання енергоресурсами підприємств електропостачання, паливопостачання, теплопостачання, водопостачання водовідведення, станом житлового фонду, для підприємств ЖКГ).

- Попередня оцінка можливостей економії ПЕР, виявлення систем і установок, що мають потенціал для енергозбереження.

 

2) Повний енергоаудит

Проводиться з  детальною оцінкою потенціалу енергозбереження, за його результатами складається програма енергозбереження і  енергетичний паспорт підприємства. Підходить для невеликих організацій, споживаючих невелику кількість енергоресурсів.

 - Ознайомлення з об'єктом обстеження : збір загальної документальної інформації по річному споживанню і розподілу енергоресурсів, устаткуванню, його технологічним характеристикам, тривалості і режимам експлуатації, технічному стану.

- Ознайомлення із станом систем постачання енергоресурсами підприємств електропостачання, паливопостачання, теплопостачання, водопостачання водовідведення, станом житлового фонду, для підприємств ЖКГ).

- Попередня оцінка можливостей економії ПЕР, виявлення систем і установок, що мають потенціал для енергозбереження.

- Проведення інструментального обстеження об'єкту.

- Аналіз розподілу енергопотоків на об'єктах обстеження, оцінка міри оптимальності завантаження устаткування, виявлення технологічних і невиробничих втрат енергоресурсів .

- Аналіз виробничих графіків споживання енергоресурсів : режими енергоспоживання підприємством, цехами, технологічними установками у взаємозв'язку з рівнями завантаження виробництв, з метою виявлення постійної складової енергоспоживання систем і технологій, найбільш перспективних по резервах енергозбереження.

- Підготовка звіту про обстеження:

Розробка програми по енергозбереженню з виділенням першочергових, найбільш ефективних і швидкоокупних заходів.

Впровадження запланованих заходів:

Розробка проекту на роботи по реконструкції, модернізації, нового будівництва що включають заходи по зниженню енергоспоживання.

Бізнес-планування заходів з урахуванням джерел фінансування;

- Реалізація проекту (ів) впровадження заходів по зниженню енергоспоживання і витрат на енергоресурси (СМР, постачання устаткування, пусконаладка і сервісне обслуговування).

 

 3) Інструментальний енергетичний аудит

Проводяться по усіх видах енергоресурсів з інструментальними вимірами (систем електропостачання, паливопостачання, енергоприймачів, системи опалювання і гарячого водопостачання, вентиляції і кондиціонування, системи водопостачання, повітр'япостачання, холодильних установок, будівель, котельних). Підходить для організацій, споживаючих велику кількість енергоресурсів, або ж підприємств, пов'язаних з виробленням енергоресурсів.